Oferta

Diagnoza logopedyczna100 zł / 60 min
Terapia logopedyczna80 zł / 45 min
Terapia pedagogiczna80 zł / 45 min
Terapia logopedyczna online60 zł / 45 min
Grupowe zajęcia logopedyczne/logorytmiczne/wczesna
nauka czytania w placówkach edukacyjnych
50 zł / 30 min

‎TERAPIA LOGOPEDYCZNA

  • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  • autyzmu oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • afazji
  • alalii
  • dzieci z niedosłuchem
  • jąkania wczesnodziecięcego
  • usuwanie wad wymowy

‎TERAPIA PEDAGOGICZNA

  • dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
  • dzieci z ryzykiem dysleksji
  • terapia ręki