Oferta

Diagnoza logopedyczna120 zł / 60 minut
Terapia logopedyczna100 zł / 45 minut
Terapia miofunkcjonalna100zł/ 45 minut
Terapia ręki 100 zł/ 45 minut
Terapia pedagogiczna100 zł / 45 minut
Terapia logopedyczna online60 zł / 45 minut
wczesna nauka czytania50 zł / 30 minut

‎TERAPIA LOGOPEDYCZNA

  • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  • autyzmu oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • afazji
  • alalii
  • dzieci z niedosłuchem
  • jąkania wczesnodziecięcego
  • usuwanie wad wymowy

‎TERAPIA PEDAGOGICZNA

  • dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
  • dzieci z ryzykiem dysleksji
  • terapia ręki